Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΕ ΕΡΓΑ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΛΤΕΖΟΥ-ΑΝΕΤΟΥΔΗ
ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΤΟΥ Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟΜΥΛΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 13/8 (7-9μμ),ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/8 (8-11μμ),
ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/8 (8-11μμ).