Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που προέκυψε από την γενική συνέλευση του Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΝΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΦΟΡΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΖΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:  ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΔΩΡΑ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ