Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ