Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

Εκθεσιακός χώρος

Βρίσκεται στην πλατεία του χωριού δίπλα από τον αλευρόμυλο και ο στόχος του είναι να προβάλλει την μακρόχρονη ιστορία και την πλούσια δράση του Συλλόγου. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να βρει ένα αντίγραφο του 2ου χειρόγραφου φύλλου και πλήρες αρχείο της εφημερίδας “Ομβριανός”, τις επίσημες στολές και αναμνηστικά του χορευτικού τμήματος, δελτία παλαιών ποδοσφαιριστών και έπαθλα της ποδοσφαιρικής ομάδας, το πρώτο καταστατικό του 1953 καθώς επίσης και να προμηθευτεί τα βιβλία που έχει εκδώσει ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός. Είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες όποτε υπάρχουν εκδηλώσεις του Συλλόγου.