Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

Το Δημοτικό Σχολείο

Οι πρώτες αναφορές λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου των Πετροκεράσων ανάγονται στις αρχές του 19ου αιώνα (είναι πολύ πιθανό όμως να υπήρχε σχολείο και κατά το 18ο αιώνα, αφού το 1821 στο χωριό υπήρχε δάσκαλος), τότε που το χωριό ήταν ένα από τα κεφαλοχώρια της περιοχής και μέλος της Ομόσπονδης Κοινότητας των Μαντεμοχωρίων Χαλκιδικής. Με τον ξεσηκωμό του 1821 και την ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού, το σχολείο έκλεισε και ξαναλειτούργησε στα μέσα του 19ου αιώνα (1845-55) με πρωτοβουλία της Εκκλησίας.

Ως χώρος στέγασης του σχολείου αναφέρεται αρχικά (μέχρι περίπου το 1860) ο   νάρθηκας της Εκκλησίας του χωριού, ενώ αργότερα (την περίοδο 1860-1862) ως σχολικός χώρος χρησιμοποιήθηκε μία αποθήκη. Τη δεκαετία του 1880 το σχολείο τοποθετείται στη σημερινή του θέση. Νέο κτίριο εξασφαλίζεται μετά το 1920 και αποπερατώνεται το 1924.

Το 1908 σε συνεργασία με τον Επίσκοπο Αρδαμερίου, εξασφαλίζεται άδεια ανέγερσης νέου κτιρίου. Δώδεκα χρόνια αργότερα (1920), το ετοιμόρροπο πια κτίριο κατεδαφίζεται και αρχίζει να χτίζεται το νέο (1921-1924).

Τον Σεπτέμβριο του 1922 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του διδακτηρίου.

Το 1924 έγινε απόπειρα ίδρυσης σχολικού κήπου έκτασης 700τ.μ., ιδέα που εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της έλλειψης νερού και της απομακρυσμένης θέσης του.

Το 1946 ανακατασκευάστηκαν τα ξύλινα διαχωριστικά μεταξύ των δύο αιθουσών.

Το 1951 κατασκευάστηκε σκάλα στη νότια πλευρά του κτιρίου.

Το 1952 αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα.

Το 1958, με χρήματα από εθελοντικές εισφορές των κατοίκων, αντικαταστάθηκαν οι εσωτερικοί τοίχοι, αντικαταστάθηκαν οι διαχωριστικές πόρτες και επιχρίστηκε το κτίριο εξωτερικά.

Το 1964 κατασκευάστηκαν οι σχολικές τουαλέτες εξωτερικά του κτιρίου, νότια του εκκλησιαστικού προαύλιου και τσιμεντοστρώθηκε ο προαύλιος χώρος.

Το 1969 έγινε η ηλεκτροδότηση του σχολείου.

Το 1971 αντικαταστάθηκαν τα ξύλινα παράθυρα και οι εξωτερικές πόρτες με σιδερένιες και σοβαντίστηκε η δυτική πλευρά του κτιρίου.

Τα έτη 1972 και 1973 αντικαταστάθηκε το ξύλινο πάτωμα και επιστρώθηκε με μωσαϊκό και μάρμαρα. Η σκάλα που οδηγούσε στο προαύλιο ανακατασκευάστηκε και το κτίριο ελαιοχρωματίστηκε. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν βρύσες στον προαύλιο χώρο. Την ίδια χρονιά το σχολείο εξοπλίστηκε με χειροκίνητο τηλέφωνο και το 1974 απέκτησε γραφομηχανή.

Τα επόμενα χρόνια γίνονταν μόνο εργασίες συντήρησης, ενώ το 1983 στρώθηκε με μωσαϊκό ο ισόγειος χώρος, που παλιότερα χρησίμευε για τη φύλαξη ξυλείας και διαμορφώθηκε κατάλληλα ως χώρος ψυχαγωγίας με επιτραπέζια παιχνίδια.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ

Με την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, το 1985, το οίκημα περιήλθε στην κατοχή και αρμοδιότητα της Κοινότητας Πετροκεράσων. 

Από τότε μέχρι σήμερα οι χώροι του σχολείου αξιοποιήθηκαν για ποικίλες δραστηριότητες. Εδώ στεγάστηκε η βιβλιοθήκη του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Ομβριανός», το Κέντρο Νεότητας, και από το 1987, το Λαογραφικό Μουσείο Πετροκεράσων (ΒΔ αίθουσες), ενώ η ΝΑ πλευρά αξιοποιείται ως χώρος πολλαπλών εκδηλώσεων (αίθουσα διαλέξεων, τόπος διενέργειας εθνικών ή δημοτικών εκλογών κ. ά.).

Το σχολείο των Πετροκεράσων μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1890 λειτουργούσε ως σχολείο Κοινών Γραμμάτων (κυρίως μαθήματα αρίθμησης, γραφής και ανάγνωσης από τα εκκλησιαστικά βιβλία), ενώ μετά το 1891 μνημονεύεται ως Γραμματοδιδασκαλείο. Μετά το 1900 αναφέρεται ως Ελληνικό και στα 1909 λειτουργεί ως Αστική Σχολή. Με την απελευθέρωση της Μακεδονίας το σχολείο αποδεσμεύεται σταδιακά από την εποπτεία της τοπικής Σχολικής Εφορείας και περνά στη δικαιοδοσία της Κυβέρνησης του Ελληνικού κράτους.

Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών του καταγράφεται το σχολικό έτος 1918-1919 με 141 εγγραφές. Όταν έκλεισε, το 1985, ο αριθμός των εγγραφέντων ήταν μόλις 3. Το σχολικό έτος 1985-86, το σχολείο παύει επισήμως τη λειτουργία του και οι τελευταίοι 3 μαθητές μετεγγράφονται στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγκλιβερίου. Ήταν πάντοτε 2/θέσιο ή 1/θέσιο. Η φοίτηση, μέχρι τις αρχές σχεδόν της δεκαετίας του 1960, δεν ήταν πάντοτε τακτική. Πολλά παιδιά διέκοπταν ή έμεναν στάσιμα από απουσίες ή λόγω της μειωμένης τους επίδοσης.

Οι μαθητές κατάγονταν κυρίως από το χωριό, ενώ ελάχιστοι προέρχονταν από άλλες περιοχές και ήταν κυρίως σε παιδιά δασκάλων, ιερέων ή εργατών που εργάστηκαν στο χωριό για κάποιο διάστημα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονταν από κατώτερα στρώματα, ως παιδιά αγροτών, εργατών και κτηνοτρόφων. Στο σύνολό τους οι μαθητές ήταν ορθόδοξοι.

Το σχολείο, όπως ήταν φυσικό, επηρεαζόταν πάντοτε από τις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις και συγκυρίες.

Στην περίοδο του πολέμου του 1940 το σχολείο λειτούργησε τότε μόνο τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του ’40 και τους αντίστοιχους Ιούνιο και Ιούλιο του ’41. Το ίδιο συνέβη και στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, αφού τους πρώτους μήνες οι πατεράδες των παιδιών έλειπαν στο μέτωπο του πολέμου και στη συνέχεια οι κατακτητές επιτάξανε  το σύνολο σχεδόν των σχολείων.

Στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1946-1949) το σχολείο λειτούργησε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 1946 και έπειτα, «ελλείψει ασφαλείας», η λειτουργία του διακόπηκε και οι μαθητές έλαβαν αποδεικτικά για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους σε άλλα σχολεία. Δυστυχώς, μόνο 3 μαθητές μπόρεσαν να φοιτήσουν στο σχολείο Πολυγύρου. Οι υπόλοιποι θεωρήθηκαν στάσιμοι.

…Το σχολείο του χωριού άντεξε, παλεύοντας με κάθε αντιξοότητα, για 130 χρόνια. Όμως, το καμπανάκι του που σήμαινε κάθε πρωί, καλώντας τους μαθητές του, σίγησε το 1985…

Τα ιστορικά στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο της Όλγας Κουκλιάτη ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ (πρώην Ραβνών Χαλκιδικής) 1855-1985

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πρώην Ραβνών Χαλκιδικής) 1855-1985ΤΟΤ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πρώην Ραβνών Χαλκιδικής) 1855-1985

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s