Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Το Δ.Σ. παρακαλεί τους συμπατριώτες και τους φίλους του Συλλόγου που διαφημίζονται μέσω της εφημερίδας να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (20 € ετησίως).

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.