Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

Προκήρυξη – πληροφορίες αγώνα

2ο Trail run «Ομβριανός Πετροκεράσων»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – 2ο Trail run

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.