Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 2013

Το Σαββατοκύριακο 30/8 – 1/9/2013 δώδεκα προσκυνητές, μέλη του συλλόγου ΜΑΣ Ομβριανός Πετροκεράσων και φίλοι του χωριού πραγματοποίησαν μια επίσκεψη – προσκύνημα στο Άγιο Όρος όπου ακολουθήσανε για δύο μέρες  το τυπικό  των μοναχών του. Συνέχεια