Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.


ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2013

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα Πετροκέρασα η 4η “Γιορτή Κάστανου».

Συνέχεια