Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 2018 

Την Κυριακή 13 Μαίου ώρα 11, στην πλατεία των Πετροκεράσων γιορτάζουμε και τιμούμε την μητέρα. 
Ομιλήτρια η μητέρα Ξανθή  Κυπουρίδου.
Advertisements