Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

στις 11.00,

θα γίνει η Γενική συνέλευση των μελών του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης ειναι:
1. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός. 
3. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Η παρουσία όλων των μελών είναι επιβεβλημένη.
           

Με τιμή 
     Το Δ. Σ. του Ομβριανού